Date Hour Day Month Year
Tuesday 05:09 21 09 2021
Stem
Gui/
Gui
Yin Water
Ren/
Ren
Yang Water
Ding/ ↑W
Ding
Yin Fire
Xin/ ↑R
Xin
Yin Metal
Branch
Mao/
Death
Mao
Rabbit
Yin Wood
Shen/
Birth
Shen
Monkey
Yang Metal
You/
Bathing
You
Rooster
Yin Metal
Chou/
Decline
Chou
Ox
Yin Earth
Hidden Stems
Yi
↓O
Wu Geng Ren
↓P ↓R
Xin
↑R
Xin Ji Gui
↑R ↑P
Na Yin
Gold Foil Metal
Metal in the Sword
Fire on the Slope
Earth on the Wall
Stars
Ba Zi Analysis - Basic
Chart Id 326260
Day Master 壬 Yang Water
Nobleman 卯 (Mao) 巳 (Si)
Intellect 寅 (Yin)
Post Horse 寅 (Yin)
Peach Blossom 酉 (You)
Void XX 戌 (Xu) 亥 (Hai)
Destiny numeral 80
He Luo Li Shu 33+ 38- Σ71 H52
Season Autumn
Day Master Strength
By Season: Strong
Strengthening Score: 350.0
Weakening Score: 98.00
Overall: Strong
78 % 22 %
Five Factors
Five Elements
57 % - Resource - Metal 金 (280)
14 % - Parallel - Water 水 (70)
10 % - Output - Wood 木 (50)
10 % - Wealth - Fire 火 (50)
8 % - Power - Earth 土 (40)
Luck Pillars
75 65 55 45 35 25 15 5
09.2096-09.2106 09.2086-09.2096 09.2076-09.2086 09.2066-09.2076 09.2056-09.2066 09.2046-09.2056 09.2036-09.2046 09.2026-09.2036
Ji ↑P
Ji
Yin Earth
Geng ↓R
Geng
Yang Metal
Xin ↑R
Xin
Yin Metal
Ren
Ren
Yang Water
Gui
Gui
Yin Water
Jia ↑O
Jia
Yang Wood
Yi ↓O
Yi
Yin Wood
Bing ↓W
Bing
Yang Fire
Decline Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Sick Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Death Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Buried Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Exhausting Si
Si
Snake
Yin Fire
Embryo Wu
Wu
Horse
Yang Fire
Developing Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Birth Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Xin Ji Gui
↑R ↑P
Wu Jia Bing
↓P ↑O ↓W
Yi
↓O
Gui Wu Yi
↓P ↓O
Geng Bing Wu
↓R ↓W ↓P
Ding Ji
↑W ↑P
Ding Ji Yi
↑W ↑P ↓O
Wu Geng Ren
↓P ↓R
Lightning Fire
Wood of Pine Tree
Wood of Pine Tree
Forever Running Water
Forever Running Water
Metal in the Sand
Metal in the Sand
Fire on the Slope
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2021 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.